fbpx Agnieszka Mazurowska | Faculty of Languages

Agnieszka Mazurowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Jan 2010 roku

Agnieszka Mazurowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nazwy obiektów fizjograficznych w gminie Banie Mazurskie i Budry”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Szcześniak

Recenzenci: prof. dr hab. Lilia Citko, prof. dr hab. Czesław Łapicz

Dyplom nr 3191.


Gdańsk, 15 Feb 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: