fbpx Maria Agnieszka Otto | Faculty of Languages

Maria Agnieszka Otto

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Jan 2010 roku

Maria Agnieszka Otto

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fraternas acies [...] evolvere. Stacjuszowa Tebaida jako poemat o wojnie domowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zofia Głombiowska

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Śnieżewski, prof. UMK, dr hab. Ireneusz Mikołajczyk

Dyplom nr 3192.


Gdańsk, 15 Feb 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: