fbpx Aleksander Sawko | Faculty of Languages

Aleksander Sawko

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Jan 2010 roku

Aleksander Sawko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Религиозные мотивы в поэтическом наследии Анны Ахматовой”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Franciszek Apanowicz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Irena Fijałkowska-Janiak, prof. US, dr hab. Irina Fedorczuk

Dyplom nr 3186.


Gdańsk, 17 Feb 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: