fbpx Joanna Emilia Wrycza-Bekier | Faculty of Languages

Joanna Emilia Wrycza-Bekier

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Jan 2010 roku

Joanna Emilia Wrycza-Bekier

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Literacki hipertekst elektroniczny a ograniczenia tekstu drukowanego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Martuszewska, prof. dr hab. Danuta Ulicka

Gdańsk, 03 Mar 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: