fbpx Małgorzata Godlewska | Faculty of Languages

Małgorzata Godlewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Jan 2010 roku

Małgorzata Godlewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Memory, Identity and Transitoriness:Intertextual Discourse in the Novels of Eva Figes”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Joanna Burzyńska-Sylwestrzak

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UG, dr hab. Marek Wilczynski

Dyplom nr 3203.


Gdańsk, 03 Mar 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: