fbpx Iwona Łapińska | Faculty of Languages

Iwona Łapińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Jan 2010 roku

Iwona Łapińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Problem zła a idea powszechnego zbawienia w twórczości Zygmunta Krasińskiego i wybranych utworach Juliusza Słowackiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Józef Bachórz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska, prof. UW, dr hab. Andrzej Fabianowski

Dyplom nr 3204.


Gdańsk, 04 Mar 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: