fbpx Ewa Grucza | Faculty of Languages

Ewa Grucza

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 Apr 2010 roku

Ewa Grucza

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mit Kaszub w twórczości Aleksandra Majkowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Zielonka

Recenzenci: ks. prof. dr hab. Jan Walkusz, prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

Dyplom nr 3226.


Gdańsk, 20 Apr 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: