fbpx Ewa Szczepkowska | Faculty of Languages

Ewa Szczepkowska | Faculty of Languages

Ewa Szczepkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 Apr 2010 roku

Ewa Szczepkowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

"Zegar mego życia zawsze się późnił..." O życiu i twórczości Juliana Wołoszynowskiego

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia współczesnej literatrury polskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Józef Karol Olejniczak, prof. dr hab. Hanna Małgorzata Gosk, prof. UKSW, dr hab. Piotr Mitzner, prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Dyplom nr 571.


Gdańsk, 07 May 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: