fbpx Bolesław Marek Oleksowicz | Faculty of Languages

Bolesław Marek Oleksowicz | Faculty of Languages

Bolesław Marek Oleksowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 May 2010 roku

Bolesław Marek Oleksowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Dziady, historia, romantyzm

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marta Zofia Piwińska-Tarn, prof. UAM, dr hab. Krzysztof Trybuś, prof. dr hab. Jacek Brzozowski, prof. dr hab. Józef Bachórz

Dyplom nr 572.


Gdańsk, 11 May 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: