fbpx Julia Roguska | Faculty of Languages

Julia Roguska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 May 2010 roku

Julia Roguska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Michaił Czechow. Poszukiwania, inspiracje, eksperymenty”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Elżbieta Biernat

Recenzenci: prof. dr hab. Izabella Malej, prof. dr hab. Józef Smaga

Dyplom nr 3236.


Gdańsk, 25 May 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: