fbpx Małgorzata Ewa Kowalczyk | Faculty of Languages

Małgorzata Ewa Kowalczyk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 Jun 2010 roku

Małgorzata Ewa Kowalczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Sociolinguistic Aspects of African-American Slang”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maciej Widawski

Recenzenci: prof. dr hab. Leszek Berezowski, prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski

Dyplom nr 3245.


Gdańsk, 11 Jun 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: