fbpx Jean Mary Ward | Faculty of Languages

Jean Mary Ward | Faculty of Languages

Jean Mary Ward

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 Jun 2010 roku

Jean Mary Ward

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Christian Poetry in the Post - Christian Day: Geoffrey Hill, R. S. Thomas, Elizabeth Jennings

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury angielskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tadeusz Sławek, prof. dr hab. Jacek Gutorow, prof. UW, dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UG, dr hab. David Malcolm

Dyplom nr 576.


Gdańsk, 17 Jun 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: