fbpx Agnieszka Maria Witczak | Faculty of Languages

Agnieszka Maria Witczak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Jul 2010 roku

Agnieszka Maria Witczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poemat o Gdańsku Wacława Klemensa Żebrackiego na  tle europejskiej tradycji literackiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zofia Głombiowska

Recenzenci: prof. dr hab. Edmund Kotarski, prof. dr hab. Jerzy Starnawski

Dyplom nr 3271.


Gdańsk, 15 Jul 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: