fbpx Marta Irena Haba-Maćkiewicz | Faculty of Languages

Marta Irena Haba-Maćkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Jul 2010 roku

Marta Irena Haba-Maćkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Tematy proustowskie w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka, prof. dr hab. Jerzy Speina

Dyplom nr 3282.


Gdańsk, 21 Jul 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2019, October 10 - 10:03am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: