fbpx Nataliya Malenko | Faculty of Languages

Nataliya Malenko

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Jul 2010 roku

Nataliya Malenko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Negative Traits of Character in Proverbs. Contrastive Analysis ( Cognitive Perspective)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Maciej Widawski, prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski

Dyplom nr 3283.


Gdańsk, 21 Jul 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: