fbpx Ewa Wychorska | Faculty of Languages

Ewa Wychorska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Jul 2010 roku

Ewa Wychorska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dreams and Metaphors; Concrete vs. Abstract”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Arabski, prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski

Dyplom nr 3284.


Gdańsk, 21 Jul 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: