fbpx Joanna Marta Bogdziewicz-Wróblewska | Faculty of Languages

Joanna Marta Bogdziewicz-Wróblewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Oct 2010 roku

Joanna Marta Bogdziewicz-Wróblewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„III RP w felietonach prasy Pomorza Gdańskiego z lat 1989-2005 - wybrane zagadnienia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Jan Data, prof. AP w Słupsku, dr hab. Daniel Kalinowski

Dyplom nr 3300.


Gdańsk, 27 Oct 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: