fbpx Danuta Stanulewicz-Skrzypiec | Faculty of Languages

Danuta Stanulewicz-Skrzypiec | Faculty of Languages

Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 Dec 2010 roku

Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Colour, Culture and Language Blue in Polish

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo ogólne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Ryszard Jan Tokarski, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. dr hab. Barbara Józefa Lewandowska-Tomaszczyk, prof. dr hab. Elzbieta Muskat-Tabakowska

Dyplom nr 590.


Gdańsk, 22 Dec 2010 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: