fbpx Ewelina Monika Kamińska | Faculty of Languages

Ewelina Monika Kamińska | Faculty of Languages

Ewelina Monika Kamińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 Jan 2011 roku

Ewelina Monika Kamińska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Erinnerte Vergangenheit - inszenierte Vergangenheit

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury niemieckiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Hubert Orłowski, prof. UŁ,dr hab. Elżbieta Katarzyna Dzikowska, prof. dr hab. Marek Zybura, prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

Dyplom nr 593.


Gdańsk, 25 Jan 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: