fbpx Dagmara Maria Binkowska | Faculty of Languages

Dagmara Maria Binkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 Dec 2010 roku

Dagmara Maria Binkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Mitologia celtycka w wybranych utworach prozy Młodej Polski”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Linkner

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Gąssowski, prof. dr hab. Andrzej Makowiecki

Dyplom nr 3332.


Gdańsk, 26 Jan 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: