fbpx Olga Halina Sokołowska | Faculty of Languages

Olga Halina Sokołowska | Faculty of Languages

Olga Halina Sokołowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 Mar 2011 roku

Olga Halina Sokołowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Conceptualizing Properties Evidence from Language

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo kognitywne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UW, dr hab. Elżbieta Górska, prof. dr hab. Henryk Piotr Kardela, prof. dr hab. Barbara Józefa Lewandowska-Tomaszczyk, prof. dr hab. Elzbieta Muskat Tabakowska

Dyplom nr 596.


Gdańsk, 15 Mar 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2015, December 28 - 12:37pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: