fbpx Magdalena Karolonek-Nowak | Faculty of Languages

Magdalena Karolonek-Nowak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 Mar 2011 roku

Magdalena Karolonek-Nowak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Słownictwo współczesnego socjolektu więziennego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Łuczyński

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Grabias, prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz

Dyplom nr 3354.


Gdańsk, 29 Mar 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: