fbpx Rafał Maciej Maliszewski | Faculty of Languages

Rafał Maciej Maliszewski

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 Mar 2011 roku

Rafał Maciej Maliszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Język jako więź wewnątrzgrupowa we  wspólnocie komunikatywnej Gochów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Szczodrowski, prof. UR, dr hab. Mariola Wierzbicka

Dyplom nr 3355.


Gdańsk, 29 Mar 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: