fbpx Tomasz Swoboda | Faculty of Languages

Tomasz Swoboda | Faculty of Languages

Tomasz Swoboda

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 31 Mar 2011 roku

Tomasz Swoboda

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Historie oka Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literaturoznawstwo romańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UŁ, dr hab. Paweł Pieniążek, prof. dr hab. Jerzy Lis, prof. UŚ, dr hab. Krzysztof Jarosz, prof. UG, dr hab. Marek Mosakowski

Dyplom nr 600.


Gdańsk, 04 Apr 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: