fbpx Monika Ludmiła Rzeczycka | Faculty of Languages

Monika Ludmiła Rzeczycka | Faculty of Languages

Monika Ludmiła Rzeczycka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Apr 2011 roku

Monika Ludmiła Rzeczycka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX-początku XX wieku

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury i kultury rosyjskiej

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UJ, dr hab. Andrzej Henryk Dudek, prof. dr hab. Janina Sałajczyk, prof. dr hab. Tadeusz Klimowicz, prof. UG, dr hab. Elżbieta Biernat

Dyplom nr 601.


Gdańsk, 18 Apr 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: