fbpx Beata Elżbieta Czechowska-Derkacz | Faculty of Languages

Beata Elżbieta Czechowska-Derkacz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 Apr 2011 roku

Beata Elżbieta Czechowska-Derkacz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Współczesne sposoby kreacji wizerunku polskiego polityka w  mediach (wybrane przykłady)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marek Adamiec

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski, prof. dr hab. Wiktor Pepliński

Dyplom nr 3366.


Gdańsk, 27 Apr 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: