fbpx Anna Agnieszka Hau | Faculty of Languages

Anna Agnieszka Hau

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 Apr 2011 roku

Anna Agnieszka Hau

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Potrzeby językowe słuchaczy kursów języków obcych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Marcelina Grabska

Recenzenci: dr hab. Halina Stasiak, prof. UR, dr hab. Antoni Paliński

Dyplom nr 3365.


Gdańsk, 27 Apr 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: