fbpx Milena Leszman-Pelowska | Faculty of Languages

Milena Leszman-Pelowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 Apr 2011 roku

Milena Leszman-Pelowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Margaret Atwood's Revisionist Feminism.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Ceynowa

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Małgorzata Grzegorzewska, prof. UG, dr hab. Marek Wilczyński

Dyplom nr 3362.


Gdańsk, 27 Apr 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: