fbpx Andrzej Józef Kołłątaj | Faculty of Languages

Andrzej Józef Kołłątaj

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 May 2011 roku

Andrzej Józef Kołłątaj

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Reduplication in English: A  Descriptive Analysis Based on Textual Evidence”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Maciej Widawski

Recenzenci: prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski, dr hab. Marek Kuźniak

Dyplom nr 3370.


Gdańsk, 16 May 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: