fbpx Alicja Teresa Pstyga | Faculty of Languages

Alicja Teresa Pstyga | Faculty of Languages

Alicja Teresa Pstyga

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 May 2011 roku

Alicja Teresa Pstyga

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Słowotwórcza kategoria negacji. Prefiksalne negatywa rzeczownikowe we współczesnym języku polskim i rosyjskim

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo słowiańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Krystyna Waszak, prof. UWr, dr hab. Jan Sokołowski, prof. UO, dr hab. Czesław Lachur, prof. dr hab. Krystyna Urszula Szcześniak

Dyplom nr 607.


Gdańsk, 31 May 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: