fbpx Radosław Marcin Grześkowiak | Faculty of Languages

Radosław Marcin Grześkowiak | Faculty of Languages

Radosław Marcin Grześkowiak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 Jun 2011 roku

Radosław Marcin Grześkowiak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Barokowy erotyk jako przedmiot badań edytora i interpretatora

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: historia literatury polskiej, edytorstwo

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UAM, dr hab. Katarzyna Meller, prof. UJ, dr hab. Albert Juliusz Gorzkowski, prof. dr hab. Krystyna Maksimowicz, prof. dr hab. Mirosława Stanisława Hanusiewicz-Lavallee

Dyplom nr 610.


Gdańsk, 17 Jun 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: