fbpx Ewelina Helena Gutowska-Kozielska | Faculty of Languages

Ewelina Helena Gutowska-Kozielska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 Jul 2011 roku

Ewelina Helena Gutowska-Kozielska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Constitutive Rhetoric of Anglo-Saxon Feminism. The role of the discourse and its strategies in the reproduction of social reality and power”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Dyplom nr 3402.


Gdańsk, 19 Jul 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: