fbpx Monika Oliwia Żmudzka-Brodnicka | Faculty of Languages

Monika Oliwia Żmudzka-Brodnicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 Sep 2011 roku

Monika Oliwia Żmudzka-Brodnicka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Poezja jako rozbłysk istnienia. Próby wyrażenia niewyrażalnego w  poezji Wisławy Szymborskiej i  Julii Hartwig”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ewa Nawrocka

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Bryndza-Stabro, prof. UG, dr hab. Krystyna Turo

Dyplom nr 3407.


Gdańsk, 26 Sep 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: