fbpx Jarosław Karzarnowicz | Faculty of Languages

Jarosław Karzarnowicz | Faculty of Languages

Jarosław Karzarnowicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 Oct 2011 roku

Jarosław Karzarnowicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Funkcje i użycie przypadków w cerkiewnosłowiańskim Apostole z Biblioteki Śląskiej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo wschodniosłowiańskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Duma, prof. dr hab. Adam Zefir Fałowski, prof. dr hab. Wiesław Stefan Boryś, prof. dr hab. Marek Kazimierz Cybulski

Dyplom nr 623.


Gdańsk, 12 Oct 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: