fbpx Monika Sobina-Maruszczak | Faculty of Languages

Monika Sobina-Maruszczak

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 Oct 2011 roku

Monika Sobina-Maruszczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Komunikacja interkulturowa w  korporacji międzynarodowej (na przykładzie dokumentacji komunikacji wewnętrznej)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Kątny

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Szczodrowski, dr hab. Lech Zieliński

Dyplom nr 3430.


Gdańsk, 29 Nov 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: