fbpx Ewa Małgorzata Wierzbowska | Faculty of Languages

Ewa Małgorzata Wierzbowska | Faculty of Languages

Ewa Małgorzata Wierzbowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 Nov 2011 roku

Ewa Małgorzata Wierzbowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Groteskowy świat Wiktora Hugo ( Katedra Marii Panny w Paryżu)

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura francuska

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Regina Bochenek-Franczak, prof. dr hab. Jerzy Lis, prof. UW, dr hab. Zbigniew Naliwajek, prof. dr hab. Michał Piotr Mrozowicki

Dyplom nr 630.


Gdańsk, 28 Nov 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: