fbpx Violetta Lidia Machnicka | Faculty of Languages

Violetta Lidia Machnicka | Faculty of Languages

Violetta Lidia Machnicka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 Dec 2011 roku

Violetta Lidia Machnicka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Peryfrazy Bolesława Prusa

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. UŁ, dr hab. Barbara Kudra, prof. dr hab. Maria Wojtak, prof. dr hab. Stanisław Gajda

Dyplom nr 640.


Gdańsk, 22 Dec 2011 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: