fbpx Anna Grażyna Marchewka | Faculty of Languages

Anna Grażyna Marchewka | Faculty of Languages

Anna Grażyna Marchewka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 Jan 2012 roku

Anna Grażyna Marchewka

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Słowo i gest. Herodotowa sztuka portretowania

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: filologia klasyczna

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UŁ, dr hab. Jadwiga Bożena Czerwińska, prof. UWr, dr hab. Gościwit Malinowski, prof. dr hab. Kazimierz Korus, prof. dr hab. Marian Szarmach

Dyplom nr 644.


Gdańsk, 26 Jan 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: