fbpx Anna Dorota Śliwa | Faculty of Languages

Anna Dorota Śliwa

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Dec 2011 roku

Anna Dorota Śliwa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„ Sztuka - percepcja - język.  Sfera wizualna w poezji i prozie Mirona Białoszewskiego.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Kazimierz Nowosielski

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Książek-Czermińska, prof. dr hab. Zdzisław Łapiński

Dyplom nr 3458.


Gdańsk, 23 Mar 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: