fbpx Ewelina Maria Damps | Faculty of Languages

Ewelina Maria Damps

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 Nov 2011 roku

Ewelina Maria Damps

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Historia Teatru Miejskiego w Gdańsku (1801 - 1841)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: wiedza o teatrze

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Ciechowicz

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Małgorzata Leyko, prof. UG, dr hab. Mirosław Ossowski

Dyplom nr 3459.


Gdańsk, 23 Feb 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: