fbpx Marta Paulina Franaszczuk-Truszkowska | Faculty of Languages

Marta Paulina Franaszczuk-Truszkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 Nov 2011 roku

Marta Paulina Franaszczuk-Truszkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biblioterapia w kształtowaniu postaw uczniów szkoły podstawowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: nauka o książce

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Błażejewski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Tomaszewska, prof. USz, dr hab. Urszula Chęcinska

Dyplom nr 3460.


Gdańsk, 23 Feb 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: