fbpx Halszka Katarzyna Leleń | Faculty of Languages

Halszka Katarzyna Leleń

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Jan 2012 roku

Halszka Katarzyna Leleń

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„The Literary Machine: The Principle of Tension in the Stories of H.G. Wells”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa, specjalność: literatura amerykańska

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. David Malcolm

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszecka-Blaim, prof. UŁ, dr hab. Jerzy Jarniewicz

Dyplom nr 3461.


Gdańsk, 23 Feb 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2017, September 13 - 1:37pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: