fbpx Tatiana Maria Wyderka | Faculty of Languages

Tatiana Maria Wyderka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Jan 2012 roku

Tatiana Maria Wyderka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Motywy chrześcijańskiej kultury słowiańskiej w swietle wybranych żywotów z Pateryka Kijowsko-Pieczerskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo historyczne

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Halina Wątróbska

Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Marzanna Kuczyńska, prof. UG, dr hab. Zoja Nowożenowa

Dyplom nr 3462.


Gdańsk, 23 Feb 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2017, September 13 - 4:17pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: