fbpx Iwona Anna Mokwa-Tarnowska | Faculty of Languages

Iwona Anna Mokwa-Tarnowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Jan 2012 roku

Iwona Anna Mokwa-Tarnowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Traditional and Blended Approaches to Technical Writing English”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo stosowane

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Roman Kalisz

Recenzenci: prof. UW, dr hab. Krzysztof Hejwowski, prof. UG, dr hab. Danuta Stanulewicz-Skrzypiec

Dyplom nr 3464.


Gdańsk, 23 Feb 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2017, September 13 - 1:23pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: