fbpx Hanna Makurat | Faculty of Languages

Hanna Makurat

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Jan 2012 roku

Hanna Makurat

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Jinterferencjowé przejinaczi ù bilingwalnëch lëdzy w kaszëbsczi spòlëznie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: kaszubistyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Treder

Recenzenci: prof. UG dr hab. Marek Cybulski, prof. dr hab. Jadwiga Zieniuk

Dyplom nr 3465.


Gdańsk, 23 Feb 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: