fbpx Lidia Aleksandra Derebecka | Faculty of Languages

Lidia Aleksandra Derebecka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 Jan 2012 roku

Lidia Aleksandra Derebecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zur Aneignung der deutschen Präpositionalphrasen im Lyzeum”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: glottodydaktyka

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Kątny, prof. UŁ dr hab. Zenon Weigt

Dyplom nr 3466.


Gdańsk, 23 Feb 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: