fbpx Anna Joanna Trynkler-Zalaszewska | Faculty of Languages

Anna Joanna Trynkler-Zalaszewska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Mar 2012 roku

Anna Joanna Trynkler-Zalaszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Deutsche substantivische Komposita und ihre Aneignungsmöglichkeiten in der Grund- und Oberschule”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. UR, dr hab. Mariola Wierzbicka

Dyplom nr 3477.


Gdańsk, 14 Mar 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: