fbpx Marta Izabela Bieszk | Faculty of Languages

Marta Izabela Bieszk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 Mar 2012 roku

Marta Izabela Bieszk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Właściwości suprasegmentalne struktur fonetyczno-fonologicznych i  ich relewancja w  procesie komunikacji obcojęzycznej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marian Szczodrowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk, prof. UAM, dr hab. Kazimiera Myczko

Dyplom nr 3475.


Gdańsk, 14 Mar 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: