fbpx Tadeusz Danilewicz | Faculty of Languages

Tadeusz Danilewicz | Faculty of Languages

Tadeusz Danilewicz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 Mar 2012 roku

Tadeusz Danilewicz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Language awareness and second language teacher

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo stosowane

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Tomasz Krzeszowski, prof. dr hab. Roman Kalisz, prof. dr hab. Janusz Arabski, prof. dr hab. Tadeusz Piotrowski

Dyplom nr 652.


Gdańsk, 20 Mar 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: