fbpx Małgorzata Barbara Rocławska-Daniluk | Faculty of Languages

Małgorzata Barbara Rocławska-Daniluk | Faculty of Languages

Małgorzata Barbara Rocławska-Daniluk

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 Apr 2012 roku

Małgorzata Barbara Rocławska-Daniluk

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Dwujęzyczność i wychowanie dwujęzyczne z perspektywy lingwistyki i logopedii

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo stosowane

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jolanta Maćkiewicz, prof. UW, dr hab. Józef Porajski-Pomsta, prof. dr hab. Jan Ożdżyński, prof. dr hab. Stanisław August Grabis

Dyplom nr 658.


Gdańsk, 25 Apr 2012 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:24am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 21 - 11:58am
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: